nedeľa 24. júna 2018

Záhrada

 Vysádzam, kam sa dá.
Do starého hlineného hrnca,
do hrdzavej japonky.
Po troch rokoch mi konečne zakvitla pivonka.
 V záhrade som každý deň.  
Ešte všetko nie je v plnom kvete,  ale z toho, čo zakvitlo mám radosť. 
A hlavne -  ešte sa nestihli popásť susedove kozy...
 
Cesnak už nekrášli záhradu, ale dala som ho sušiť.